Giấy chứng nhận ISO 22000

Giấy chứng nhận ISO 22000 Trang Ly Pharma năm 2023

Giấy chứng nhận ISO 22000 Trang Ly Pharma năm 2023 iso 22000 2023 tieng anh

Chứng nhận ISO 22000:2018 là chứng nhận đánh giá một doanh nghiệp/tổ chức áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018. Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, được xây dựng bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO).

Chứng nhận ISO 22000:2018 mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích, bao gồm:

  • Nâng cao uy tín, thương hiệu doanh nghiệp: Chứng nhận ISO 22000:2018 là minh chứng cho việc doanh nghiệp đã áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến, đảm bảo cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Điều này giúp nâng cao uy tín, thương hiệu doanh nghiệp, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
  • Tăng cường khả năng xuất khẩu: Chứng nhận ISO 22000:2018 là yêu cầu bắt buộc đối với nhiều thị trường xuất khẩu. Doanh nghiệp có chứng nhận ISO 22000:2018 sẽ có nhiều cơ hội xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường này.
  • Giảm thiểu rủi ro, chi phí: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018 giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt các mối nguy an toàn thực phẩm, từ đó giảm thiểu rủi ro về an toàn thực phẩm, giảm chi phí do các sự cố an toàn thực phẩm gây ra.
  • Tăng cường năng suất, hiệu quả hoạt động: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018 giúp doanh nghiệp cải thiện các quy trình, thủ tục, từ đó tăng cường năng suất, hiệu quả hoạt động.
Rate this post