Tư vấn sản phẩm

Đăng ký nhận Email

Để được tư vấn và nhận thông tin về sản phẩm qua email, bạn hãy đăng ký địa chỉ email vào mục dưới đây:

Thống kê

 • Truy cập: 34421
 • Online: 6
 • Chính phủ yêu cầu tập trung mọi nguồn lực chống lạm phát

  Ngày 6/4, Chính phủ đã ban công bố nghị quyết 18/NQ-CP với nội dung trọng tâm là những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010.

  Đánh giá việc thực hiện kế hoạch 3 tháng đầu năm, Chính phủ cho rằng tình hình kinh tế - xã hội trong nước đã có những chuyển biến tích cực, hoạt đầu tư và thị trường nội địa đạt mức tăng trưởng khá. Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô vẫn có một số biểu hiện chưa ổn định, đòi hỏi phải có những giải pháp điều chỉnh kịp thời để thực hiện được các mục tiêu ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát cao và đạt tốc độ tăng GDP khoảng 6,5% trong năm 2010.

                                  

           Chính phủ đặc biệt quan tâm tới việc giữ ổn định thị trường tài chính - ngân hàng. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

  Nhằm đạt được mục tiêu này, Nghị quyết của Chính phủ đã đưa ra 6 nhóm giải pháp, trong đó tập trung vào kiềm chế lạm phát, thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, giữ ổn định hệ thống tài chính ngân hàng và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh...
  Xác định kiềm chế lạm phát là nhiệm vụ hàng đầu, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, thận trọng, bảo đảm tốc độ tăng trưởng tín dụng khoảng 25% và tổng phương tiện thanh toán khoảng 20%. Ngân hàng Nhà nước cần bảo đảm lượng tiền trong lưu thông hợp lý, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, chỉ đạo các ngân hàng thương mại cho vay theo lãi suất thỏa thuận.
  Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương rà soát, đánh giá tình hình cung - cầu các mặt hàng phục vụ sản xuất và đời sống (gạo, đường, sữa, thuốc chữa bệnh, thức ăn chăn nuôi, phân bón, xăng dầu, xi măng, thép…), tổ chức thị trường hợp lý nhằm bảo đảm hàng hóa lưu thông thuận lợi, tiết kiệm chi phí.
  Bộ Tài chính có trách nhiệm cùng với Bộ Công Thương và các cơ quan có trách nhiệm khác quản lý quyết liệt công tác điều hành giá và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

  Đối với các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Chính phủ yêu nâng cao hiệu quả đầu tư, không tăng giá bất hợp lý và có trách nhiệm tham gia vào việc bình ổn thị trường, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu.

  Song song với kiềm chế lạm phát, Chính phủ cho rằng thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán cũng là một nhiệm vụ cần ưu tiên trong thời gian tới.

  Nhằm thực hiện mục tiêu này, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá và thị trường ngoại hối theo hướng linh hoạt trong mối quan hệ với lãi suất giữa tiền Việt Nam và ngoại tệ, chỉ số giá tiêu dùng, cán cân thương mại và các kênh đầu tư khác. Phải có kế hoạch huy động được các nguồn ngoại tệ hiện chưa thu hút được từ doanh nghiệp và các tầng lớp dân cư, kiều hối, tiền gửi từ bên ngoài vào Việt Nam, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, tạo điều kiện để tăng dự trữ ngoại hối.

  Ngân hàng Nhà nước cũng có trách nhiệm chỉ đạo các ngân hàng thương mại cho vay ngoại tệ để nhập khẩu theo hướng tập trung cho các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất mà trong nước chưa sản xuất được, hạn chế việc cho vay đối với những mặt hàng không được khuyến khích, kiểm soát chặt việc sử dụng ngoại tệ, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài…

  Chính phủ giao Bộ Công Thương triển khai các biện pháp bảo đảm tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 6% và tỷ lệ nhập siêu khoảng 20% trong năm 2010, tăng xúc tiến thương mại và ra soát và kiến nghị sửa đổi các quy định chưa phù hợp để khuyến khích xuất khẩu. Bộ cũng có trách nhiệm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2010 về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hàng tiêu dùng, góp phần giảm nhập siêu cả trước mắt và lâu dài.

  Để đảm bảo những mục tiêu nêu trên, Chính phủ còn giao Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch & Đầu tư thực hiện các gói giải pháp về thu và giải ngân ngân sách nhà nước, quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả vốn ODA, FDI cũng như các kênh huy động khác để bảo đảm nguồn lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

  Song song với đó, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan khác thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lĩnh vực được phân công, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% mà Chính phủ đã cam kết với Quốc hội.

  Một vấn đề cũng được Chính phủ hết sức quan tâm là bảo đảm ổn định, an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng. Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng, đánh giá thực trạng hoạt động của từng tổ chức. Ngân hàng Nhà nước phải phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thị trường tiền tệ và thị trường vàng để có biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời.

  Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính phải tăng cường giám sát thị trường tài chính, bảo đảm thị trường này hoạt động lành mạnh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Trong quy III/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính phải xây dựng xong các chuyên đề về bảo đảm ổn định, an toàn của hệ thống ngân hàng và dịch vụ tài chính để báo cáo Thủ tướng.

  Cuối cùng, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế và xã hội đã đề ra.
  Tác giả: (vnexpress.net)